FRIFLYT.NO
Ruter opp og ned frå Sollisætra. Foto: Arnt Flatmo.

Turbeskrivelse Høgsvora

Topptur til Høgsvora. Høgsvora er ein veldig vanleg og fin skitur i stort sett lett
FRIFLYT.NO
Ruta opp og ned frå Storsætra. Foto: Arnt Flatmo

Turbeskrivelse Frostatinden

Topptur til Frostatinden. Frostatinden frå Storsætra ovanfor Skodje er ein fin skitur i stort sett
FRIFLYT.NO
Frå ein romjulstur til Høgsvora. Foto: Espen Haagensen.
Turområde

Skiturer i Storfjordområdet - Ørskogfjella

Den høytliggende Europavegen over Ørskogfjellet gir deg et godt utgangspunkt for mange flotte og moderate
FRIFLYT.NO
Den lange og slakke ruta opp frå Harpefossen skisenter til toppen. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Klakken

Topptur til Klakken. Turen til Klakken er relativt lang, men veldig slakk, og eignar seg
FRIFLYT.NO
Rutene opp og ned frå Laurdalsætra til toppryggen. Siste delen av rutene er skjult bak toppryggen. Foto: Håvard Myklebust

Turbeskrivelse Lisje-Toren

Topptur til Lisje-Toren. Fjellet merkjer seg ut som ein særleg alpin fjellformasjon mellom i hovudsak
FRIFLYT.NO
Ruta opp frå Lisjebøvatnet til Trollvasstinden. Foto: Tove Nilsen Løset.

Turbeskrivelse Trollvasstinden og Bytnigstinden

Topptur til Trollvasstinden og Bytingstinden. Trollvasstinden og Bytingstinden ligg side om side, og byr på
FRIFLYT.NO
Ruta opp og ned frå Sætreåsen. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Snøhornet i Sunnmørsalpene

Topptur til Snøhornet. Ved munninga av Dalsfjorden reiser Snøhornet seg lik ein kvit pyramide og
FRIFLYT.NO
Frå ein kveldstur til Trollvasstinden i magisk lys. Foto: Håvard Myklebust
Turområde

Skiturer i Austefjordområdet - Dalsfjordfjella

I Dalsfjordfjella kan du gå i fjell som Snøhornet og og Klakken, og fjella kring
FRIFLYT.NO
Ruta opp og ned frå Aldalen sett frå Snøhornet. Foto: Arnt Flatmo

Turbeskrivelse Koppefjellet

Topptur til Koppefjellet. Koppefjellet gir ein kort og fin skitur, som du gjerne kan ta
FRIFLYT.NO
Ruta opp frå Årset, via Årsetsætra og vidare til topps. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Snøhornet

Topptur til Snøhornet. Normalvegen frå Snøhornet gir fin køyring i nokså skredtrygt terreng, og spektakulær
FRIFLYT.NO
Halvor Salthammer på veg opp toppryggen. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Lisje Eidskyrkja

Topptur til Lisje Eidskyrkja. Fjellet er mindre vitja enn den store, men byr på alternative
FRIFLYT.NO
Ruta opp frå Skinnviksætra, via Blåbreen til Eidskyrkja til venstre. Ruta opp frå setra til Lisje Eidskyrkja til høgre. Foto: Eirik Vaage.

Turbeskrivelse Eidskyrkja

Topptur til Eidskyrkja. Eidskyrkja eller Kyrkjefjellet er ein av dei verkeleg klassiske skiturane i regionen,
FRIFLYT.NO
Ruter opp og ned frå Grøndalen. Eidskyrkja til venstre.  Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Sunndalsnipa i Sunnmørsalpene

Topptur til Sunndalsnipa. Nedkøyringa går i kuppert og flott terreng, med avslutning i open lauvskog.
FRIFLYT.NO
Skarpe kontrastar mellom kvit vårsnø, grøne markar og blå fjord frå ei alternativ nedkøyring frå Lisje Eidskyrkja. Foto: Håvard Myklebust
Turområde

Skiturer i Austefjordområdet - Austefjordfjella

Austefjorden i Volda er ikkje like kjend mellom fjellfolk som Hjørundfjorden i Ørsta, men området
FRIFLYT.NO
Normalvegen opp og ned frå skisenteret til venstre. Foto: Håvard Myklebust

Turbeskrivelse Høgenibba i Sunnmørsalpene

Topptur til Høgenibba. Høgenibba byr på ein lett skitur i nokså skredtrygt terreng under 30
FRIFLYT.NO
Ruta opp og ned frå Røyrhus. Foto: Håvard Myklebust

Turbeskrivelse Røyrhusnibba

Topptur til Røyrhusnibba. Å gå på Røyrhusnibba gir deg ein skitur i god, gammaldags ånd.
FRIFLYT.NO
Ruta opp frå setrane ved Langeli, opp og litt ned langs den lange ryggen og vidare til topps. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Hornindalsrokken

Topptur til Hornindalsrokken. Hornindalsrokken er ein av dei aller mest alpine fjellformasjonane i heile Sunnmørsalpane
FRIFLYT.NO
Skiløparar i snilt skiterreng som er typisk fordette området. Foto: Håvard Myklebust.
Turområde

Skiturer i Austefjordområdet - Hornindalsfjella

Hornindalen tek deg opp mot 400 meters høgde og klimaet her er noko tørrare enn
FRIFLYT.NO
Ruta opp frå Rørstad, via Lauvadalen og vidare opp langs toppryggen. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Storhornet-Rånahalvøya

Topptur til Storhornet. Vegen opp til Storhornet er lang og nokså krevjande frå alle sider,
FRIFLYT.NO
Ruta opp og ned frå Seljereite. Foto: Håvard Myklebust

Turbeskrivelse Kårdalstindane

Topptur til Kårdalstindane. Kårdalstindane frå Seljereite er ein nokså krevjande skitur, med jamt bratt stigning
FRIFLYT.NO
Ei lang rekkje skiløparar på veg opp dei «snille» bakkane mot Urbakken og vidare opp mot Blæja. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Blæja-Rånahalvøya

Topptur til Blæja. Turen er relativt kort og går i moderat terreng, men returen byr
FRIFLYT.NO
Ruta opp frå Snødalen til Kvitegga til venstre. Ruta opp frå Villa Norangdal til Blæja til høgre. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Kvitegga - Rånahalvøya

Topptur til Kvitegga. Fjellet byr på flotte turar frå ulike sider. Vi skildrar den mest
FRIFLYT.NO
Ruta opp til Viddalsætra og vidare oppover mot fortopp og hovudtopp. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Risenosa

Topptur til Risenosa. Risenosa byr på ein lang og fin skitur i moderat terreng, og
FRIFLYT.NO

Turbeskrivelse Jakta

Topptur til Jakta. Synet av Jakta sett frå Finnes inst i Storfjorden er til å
FRIFLYT.NO
Ruta frå Ringdalstøylen, via Lisje-Skruven til  hovudtoppen og nedatt. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Skurven

Topptur til Skurven. Lang og fin skitur i for det mest slakt terreng som likevel
FRIFLYT.NO
Eirik Vaage i spektakulære omgivnader på den kvasse toppegga av Store Brekketind. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Store Brekketind

Topptur til Store Brekketind. Store Brekketind er ikkje mellom dei mest besøkte skifjella, sidan toppen
FRIFLYT.NO
Draumelinja ned frå Store Smørskredtind kan berre køyrast av erfarne alpinistar på absolutt skredtrygge dagar. Foto: Eirik Vaage.

Turbeskrivelse Store Smørskredtind

Topptur til Store Smørskredtind. Den mindre kjende nabotoppen til Slogen, men byr på ei av
FRIFLYT.NO
Turfølgje på veg opp mot toppryggen ein kald januardag. Foto: Håvard Myklebust.

Slogen - fantatsisk topptur

Topptur til Slogen. Kanskje det mest kjente fjellet i hele Sunnmørsalpene, både på grunn av
FRIFLYT.NO
Skikøyrar droppar ned ei alternativ linje frå toppen av Urkedalstinden. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Urkedalstinden

Topptur til Urkedalstinden. Fjellet får sjeldan besøk vinterstid, då turen opp og ned er krevjande.
FRIFLYT.NO
Ruta opp får Haukåssætra. Foto: Håvard Myklebust

Turbeskrivelse Råna

Topptur til Råna. Skituren til Råna er ein av dei verkelege klassikarane i Sunnmørsalpane, og
FRIFLYT.NO
Vellesætra. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Brunstadhornet

Topptur til Brunstadhornet. Skituren opp og ned normalvegen på Brunstadhornet er ein topptur av godt
FRIFLYT.NO
Ruta opp og ned frå Vellesæterdalen. Foto: Håvard Myklebust

Turbeskrivelse Klovetinden / Lisje Kløvheitind

Topptur til Klovetinden / Lisje Kløvheitind. Skituren til Klovetinden er populær, utsynet frå toppen er
FRIFLYT.NO
Ruta opp og ned frå Fet. Foto: Håvard Myklebust

Turbeskrivelse Blåbretinden

Topptur til Blåbretinden. Skituren opp til Blåbretinden er fin, men den er nokså bratt og
FRIFLYT.NO
Ruta opp og ned frå Riksheimdalen. Hugs å runde dei regulerte vatna. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Tungremtindane

Topptur til Tungremtindane. Tungremtindane byr på ein lang skitur i moderat terreng og eit heilt
FRIFLYT.NO
Dei tre store: Store Brekketind, Slogen og Jakta reiser seg i kjent positur. Foto: Håvard Myklebust.
Turområde

Skiturer i Hjørundfjordområdet - Rånahalvøya

I området rundt Rånahalvøya finn ein ei rekkje av dei mest alpine og spektakulære tindane
FRIFLYT.NO
Sauresætra. Foto: Håvard Myklebust

Turbeskrivelse Sandegga

Topptur til Sandegga. Vi tilrår skituren til Sandegga anten tidleg på vinteren eller seint på
FRIFLYT.NO
Finnes, Bakkedalen og Dukhornet sett frå Kårdalstindane. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Dukhornet

Topptur til Dukhornet. Frå toppen av Dukhornet får du ei lang og moderat nedkøyring i
FRIFLYT.NO
Telemarksvingar ned mot Kvistadsætra. Grøtdalstindane bak.  Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Langhornet

Topptur til Langhornet. Frå Kvistadsætra er skituren opp Langhornet ein relativt kort og populær tur
FRIFLYT.NO
 Foto: Eirik Vaage.

Turbeskrivelse Skårasalen

Topptur til Skårasalen. Skårasalen har lenge vore mellom dei aller mest populære skifjella på Sunnmøre
FRIFLYT.NO
Ruta opp til Søre Grøtdalstind til venstre. Alternativ nedkøyring til høgre. Foto Eirik Vaage.

Turbeskrivelse Grøtdalstindane

Topptur til Grøtdalstindane. Mykje vitja gjennom heile vinteren på grunn av enkel tilkomst, flott utsyn
FRIFLYT.NO
Bjarne Solbakken og Olav Viddal like under toppen. Ruter skissert inn i bakgrunnen. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Lisjetinden

Topptur til Lisjetinden. Skituren opp Lisjetinden er ein moderat tur som ein gjerne kan gå
FRIFLYT.NO
Sindre Rudi på veg ned mot Ville-gardane i Bondalen, noko som er eit utsøkt nedkøyringsalternativ. Foto: Håvard Myklebust

Turbeskrivelse Blåtinden

Topptur til Blåtinden. Blåtinden er lågare enn Veirahaldet, men meir krevjande både opp og ned.
FRIFLYT.NO
Ørsta skisenter i forgrunnen. Veirahaldet midt bak. Blåtinden bak til høgre. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Veirahaldet

Topptur til Veirahaldet. Moderat tur i stort sett skredtrygt terreng, med flott utsyn mot Vassdalstinden
FRIFLYT.NO
Den mest brukte ruta går opp frå parkeringa på Krøvels- eidet og tilbake same veg. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Melshornet-Kolåshalvøya

Topptur til Melshornet. Turen frå Krøvelseidet til Melshornet er lett, skredtrygg og blir svært mykje
FRIFLYT.NO
Turen opp frå Frølandsdalen. Foto: Håvard Myklebust

Turbeskrivelse Hellefjellet

Topptur til Hellefjellet. Turen opp til fortoppen Grøthornet er lett og fin. Vegen vidare opp
FRIFLYT.NO
Ruta ned frå Dalegubben via Gunnarråsa til Sæbø sentrum. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Dalegubben

Topptur til Dalegubben. Toppen er eit flott utsynsynspunkt. Det er heller ikkje utan grunn at
FRIFLYT.NO
Sylvkallen midt i biletet. Delar av Dalegubben-massivet heilt til høgre. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Sylvkallen

Topptur til Sylvkallen. Sylvkallen har etter kvart blitt eit mykje vitja skifjell, til tross for
FRIFLYT.NO
Standalhornet og Nordre Sætretind. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Standalhornet/Langenestinden

Topptur til Standalhornet. Standalhornet er eit bratt og krevjande fjell for den erfarne alpinisten, men
FRIFLYT.NO
Dei bratte rennene i vestsida av Sætretindmassivet kan berre køyrast av erfarne alpinistar på skredtrygge dagar. Foto: Eirik Vaage.

Turbeskrivelse Nordre Sætretind

Topptur til Nordre Sætretind. Fjellet er kjend for sine renner som byr på krevjande køyring
FRIFLYT.NO
Appelsinhaugen er den naturlege pause- steinen om lag halvveges til Tinden. Foto: Håvard Myklebust.

Turbeskrivelse Kolåstinden

Topptur til Kolåstinden. «Kongen av Sunnmørsalpane», mest på grunn av utsjånaden, men også på fordi
Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 4767 Nydalen, 0421 Oslo | Tlf: 22 04 46 00
Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Redaktør: Henning Reinton | Nettredaktør: Tore Meirik
Salgssjef Fri Flyt AS: Alexander Hagen | Salgskonsulent: Magnus Utkilen | Prosjektleder: Lisa Kvålshaugen Bjærum
Daglig leder: Audun Holmøy Røhrt | Nettsiden er utviklet av Fri Flyt Byrå