Lengd: 3 km.

Stigning: 750 meter. 

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede. Ved hard snø vil ein trenge stegjarn og/eller isøks for å klatre dei siste 100-200 høgdemetrane til toppen.

Farar: Skred- og utglidingsfare under nedkøyringa langs heile toppryggen og på snøflanken opp og ned. Her som andre stader er ryggen meir skredtrygg enn flanken. Ein bør også vere merksam på skavlar i toppområdet.

Vegval: Gå frå hytta mot Steinreset og følg ryggen som fører opp mot Slogen. Følg ryggen heile vegen til toppen.

Ryggen blir gradvis brattare, og snøforhold og ferdigheiter får avgjere kva tid du vil ta skia på sekken. Dersom snøen er hard, har ein bruk for stegjarn og/eller isøks den siste delen av ryggen.

Nedkøyring: Ved gode snøforhold byr Slogen på fantastiske nedkøyringar heilt frå toppen. Hellingsvinkelen er om lag 45 grader i toppen og ned forbi dei brattaste hamrane.

Det går ei særs bratt linje mot nord, medan normalvegen beint ned mot Steinreset og hytta er litt slakkare, særleg når ein kjem eit stykke ned. Slik er det mogleg å tilpasse starten på nedkøyringa etter snøtilhøva og ferdigheitene.

Finn flere flotte toppturer i Sunnmøre her