Stigning: 1150 meter.

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.

Farar: Skredterreng i botnen av Kjellstaddalen og opp sida mot toppryggen.

Vegval: Følg E39 frå Volda sentrum til du kjem ut av Kvivstunnelen. Ta her av på veg 60 mot Stranda.

Følg denne i om lag 14 km, ta av til venstre oppover setrevegane (om lag 300 meter før du kjem til skiltet som det står Røyrhus på) og køyr så høgt du kjem.

Gå no oppover lia i open lauvskog til du når den lange ryggen som strekkjer seg nordover mot toppformasjonen.

Følg ryggformasjonen opp og ned frå småhøgder heile vegen til han tek til å reise seg opp mot toppen. Rund no rundt til høgre i sida som leier ned mot Kjellstaddalen.

Følg sida bortover til du kjem opp på ryggen nord for toppen, og følg denne til topps. 

Sunnmøre er et topptureldorado, og vi har samlet turbeskrivelsene her

Nedkøyring: Køyr bratt ned i Kjellstaddalen, som du følgjer heile vegen ut mot veg 60.

Komen ut av dalen, må då gå eit stykke vestover attende til bilen. Har du lyst til å ta en skikkeleg rundttur, kan du renne frå toppen, via Trollaksla, til det høgste av Blådalsvatna.

Ta her på fellane og gå bratt opp til toppen av Kvitegga.