Tilkomst/parkering: Ringset/Ansok. Like ovanfor ferjeleiet Gravaneset på strekket Stranda-Liabyg- da finn du gardane Ringset og Ansok. Vis omsyn til gardsdrifta når du parkerer ein eller anna stad langs Ansokvegen eller i området nedanfor denne.

9.2.1 Opp frå Ansok ➊ Enkelt

Det kan vere noko vanskeleg å finne rett retning gjennom skogen dersom det ikkje er skispor frå før eller bart nok til at ein ser merking for sommarsti. Frå Ansok tek ein gjennom opning i skogen til ein når ei kraftlinje, som ein følgjer nokre hundre meter oppover før ein tek nordover (høgre) gjennom ny opning i skogen i retning Ansoksætra. Frå setra får ein det første flotte utsynet mot Synnylvsfjorden, før ein tek vestover (ven- stre) gjennom opning i skogen til ein kjem inn på søraustflanken av fjellet i skoggrensa, som ein følgjer til toppen av Ansokhornet. Det vanlegaste er å følgje same veg ned som ein kom opp. Frå toppen og ned til skoggrensa får du krusekøyring i enkelt, men flott skiterreng med strålande utsyn mot Sunnylvsfjorden. Komen ned mot setra ventar artig skogskøyring gjennom furuskogen.

9.2.2 Ned via Jolgrøhornet (1253 moh.) ➋ Utfordrande

Dersom ein ønskjer ein lengre tur med brattare nedkøyring, kan ein følgje ryggen frå toppen av Ansokhornet heile vegen opp på Jolgrøhornet (1253 moh.). Frå toppen kan ein velje mellom fleire linjer med hellingsvinklar på mellom 25 og 35 grader ned mot Ringsetbotnen. Frå Ringsetbotnen kan du ta deg vidare ned mot Ringset via skogsveg, og då er du ikkje langt frå utgangspunktet.