Tilkomst/parkering: Kilsti. Ta hovudvegen mellom Eidsdal og Geiranger og ta av opp mot garden Kilsti. Parker på eigen biloppstillingsplass.

10.1.1 Opp frå Kilsti ➋ Utfordrande

Ta vestleg retning og følg langs nordsida av Kilstivatnet til Kilstisætra. Frå setra kan du følgje ryggen oppover mot Bjørnahammaren, før du tek over Kilstiheia (eller gå noko brattare opp sida direkte til Kilstiheia). Ferdig med dei 500 første høgdemetrane, tek du dei neste 500 høgdemetrane opp nordaustsida til toppen av Grøtet. Det vanlege er å følgje same veg som ein kom opp, noko som gjev flott køyring i hellingsvinklar på om lag 25 grader.

10.1.2 Ned Søraustryggen ➌ Komplekst

På skredtrygge dagar kan ein ta ei meir direkte linje ned søraustryggen til garden Rønneberg, noko som gjev meir samanhengande køyring. Ved dette alternativet er det ein føremon med skyss attende til utgangspunktet, då det er om lag 3 kilometer langs vegen frå Rønneberg til Kilsti. Ein kan sjølvsagt også ta turen den andre vegen, frå Rønneberg til Kilsti.