8.2.1 Opp frå Langsætervegen ➌ Komplekst

Køyr eit lite stykke forbi skisenteret langs Langsætervegen og parker ved biloppstill- ingsplassen nord for der elva Fremstegrova kjem ned. Følg lia oppover på nordsida av elva til Fremste Ørabotnen, der du tek av i brattare terreng oppover mot austryggen, som du følgjer til topps.

Det mest vanlege er å følgje same veg ned som ein kom opp, noko som gjev fin-fin nedkøyring i relativt moderat terreng. På skredtrygge dagar kan den erfarne alpinisten også velje ei brattare nedkøyring frå toppen, direkte ned sørsida mot Fremste Ørabotnen og vidare ned lia.