Tilkomst/parkering: Grøndalsvatnet. Følg E39 frå Volda langs Austefjorden og vidare inn til Kalvatn. Ta her høgre mot Osdalen og vidare opp den heilårs- opne vegen opp bakkane til Grøndalsvatnet.

4.1.1 Opp frå Grøndalen ➋ Utfordrande

Følg setervegen eit kort stykke innover, før du tek av nordover gjennom open lauvskog i slakke bakkar til du når søraustryggen. Følg denne heile vegen til topplatået, som strekkjer seg endå ein kilometer nordover mot toppvarden. Hald deg heile vegen nær midten av platået, slik at du ikkje hamnar utfor dei bratte veggene i vest og aust! Følg same veg ned i slakt og etter kvart kupert terreng.

4.1.2 Ned Sørflanken ➌ Komplekst
På skredtrygge dagar kan du køyre brattare ned Sørflanken, noko som gjev fin-fin krusing, både i puddersnø tidleg på vinteren og i kornsnø utpå vårparten.

Se her for å finne flere toppturer du kan gå i Sunnmørsalpene og Austefjordfjella.