Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.

Farar: Veldig stor skavl mellom fortoppen og hovudtoppen. Ta ut god avstand! Om ein held seg på ryggen, unngår ein skredterreng, då ein kan halde seg under 30 grader her.

Vegval: Følg E39 frå Volda sentrum til du kjem ut av Kvivstunnelen. Ta her av på veg 60 mot Stranda.

Følg denne i om lag 15 km til du ser skilting mot Røyrhus på høgre side av vegen. Køyr no langs grusveg og parker ved den første garden du kjem til. Vis omsyn til gardsdrifta når du parkerer.

Kryss elva og gå i slakt terreng opp open lauvskog til du når ryggen på Røyrhusnibba. Følg denne til topps, men pass deg for skavlen mellom fortoppen og hovudtoppen.

Nedkøyring: Ein kan ta same veg tilbake eller køyre brattare ned renneformasjonar ned mot Terdalen, før ein rundar tilbake mot Røyrhus under ryggen.

Se her for å finne flere fine toppturer du kan gå i Sunnmørsalpene og Hornindalsfjella.