Tilkomst/parkering: Korsmyra. Ta hovudvegen mellom Eidsdal og Geiranger og parker ved biloppstillings- plassen på Korsmyra.

10.3.1 Opp frå Grandesætra ➌ Komplekst

Frå parkeringa følgjer du skilting til Grandesætra, før du går slakt inn og oppover Gråsteindalen, og vidare inn i Hesjedalen. Komen inn mot botnen av denne, sikksakkar du opp den store snøflanken heile vegen til toppryggen, som du følgjer til toppen av Fremste Skora.

Frå toppen ventar ei nydeleg nedkøyring på om lag 800 høgdemeter ned til Hesjedalen, der hellingvinkelen kjem opp mot 35 grader i dei brattaste partia. Deretter ventar kru- sekøyring i slakt terreng ut Hesjedalen og Gråsteinsdalen.