Tilkomsten til desse fjella er noko lengre enn det ein opplever på Kolåshalvøya på andre sida av Hjørundfjorden. 

Det er slik meir vanleg å gjere desse turane litt seinare på vinteren.