2.9.1 Opp frå Patchellhytta ➌ Komplekst

Gå frå Patchellhytta og litt nord for renna som leier deg opp mot skaret mellom Nordre og Store Smørskredtind. Komen gjennom skaret, må ein renne slakt ned om lag 50 høgdemeter i austsida, før ein gjerne tek av skia og følgjer ei bratt renne opp mot toppområdet. Snøkvaliteten avgjer om ein må bruke stegjarn og/eller isøks for å kome opp her. Den høgste toppen er den vestlegaste. Det mest vanlege er å følgje same vegen ned som opp. Sjølv dette byr på krevjande køyring.

2.9.2 Ned Vestrennene ➌ Komplekst

Ei av dei råaste skilinjene i Sunnmørsalpane går 800 høgdemeter frå toppen og direkte ned rennene til Patchellhytta med ein hellingsvinkel på 40-45 grader. Det er to-tre renner å velje mellom, og det å køyre desse linjene stiller store krav til snøkvalitet og skifer- digheiter, men til gjengjeld er dei veldig spektakulære og går i fantastiske omgjevnader. Desse rennene kan berre køyrast av erfarne alpinistar på absolutt skredtrygge dagar.

Finn flere toppturer du kan gå i Sunnmørsalpene og på Rånahalvøya her