Stigning: 800 meter. 

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.

Ved hard snø vil ein trenge stegjarn og/eller isøks for å klatre opp mot skaret i nordsida og dei siste 300 høgdemetrane opp renna til toppen.

Farar: Det er snøskredterreng i heile området. Særleg farleg er det opp mot skaret i nordsida, opp renna i austsida og ned rennene i vestsida frå hovudtoppen mot Patchellhytta.

Her er det også stor utglidingsfare og fare for breglepper like under utgangen av rennene.

Vegval: Gå frå hytta og litt nord for renna som leier deg opp mot skaret mellom Nordre og Store Smørskredtind.

Komen gjennom skaret, må ein renne slakt ned om lag 50 høgdemeter i austsida, før ein gjerne tek av skia og følgjer ei bratt renne opp mot toppområdet.

Snøkvaliteten avgjer om ein må bruke stegjarn og/eller isøks for å kome opp her. Den høgste toppen er den vestlegaste.

Vi har samlet turbeskrivelser for toppturer på Sunnmøre og Rånahalvøya her

Nedkøyring: Det mest vanlege er å følgje same vegen ned som opp. Sjølv dette byr på krevjande køyring.

Men ei av dei råaste skilinjene i Sunnmørsalpane går 800 høgdemeter frå toppen og direkte ned rennene til Patchellhytta med ein hellingsvinkel frå 40 til 50 grader!

Å køyre denne linja stiller store krav til snøkvalitet og skiferdigheiter, men til gjengjeld er linja veldig spektakulær og går i fantastiske omgivnader.

Denne linja kan berre køyrast av erfarne alpinistar på absolutt skredtrygge dagar.