Tilkomst/parkering: Urkegjerdet/Haukåssætra. Følg hovudvegen til Urke og ta inn på grusveg ved Urke Landhandel, og køyr så langt du kjem på den vin- terstengde vegen i retning Haukåssætra.

2.5.1 Opp frå Haukåssætra ➌ Komplekst

Ta av frå vegen litt nedanfor Haukåssætra og følg dalen innover mot Nordkopen. Frå kopen sikksakkar du bratt opp mot egga i nord, som du tek inn på til høgre for markert hammar. Følg deretter toppryggen nordover heile vegen til toppen. Frå toppen får du eit fantastisk utsyn utover Hjørundfjorden, mot Ålesund og storhavet.

Den slakke toppryggen innbyr til krusekøyring. Men når du skal ned i Nordkopen, må du skjerpe deg, for her blir det monaleg brattare eit stykke, før terrenget legg seg nedover mot Haukåssætra og Urkegjerdet.

Finn flere toppturer du kan gå i Sunnmørsalpene og på Rånahalvøya her