2.10.1 Opp frå Patchellhytta ➌ Komplekst

Gå nordover frå Patchellhytta mot Brekketindbotnen, før du kryssar bratt opp mot platået på Brekketindbreen. Følg breen mot eit markant skar vest for Store Brekketind. Gå bratt opp i skaret og følg snøflanken på andre sida eit lite stykke oppover. Skal du heilt til topps, må du ha klatreutstyr. Det mest vanlege er å følgje same veg ned som opp, noko som gir brattkøyring i starten, før terrenget blir meir leikent nedover Brekketindbreen.

2.10.2 Ned Vestrenna til Gullmorbreen ➌ Komplekst

For den erfarne alpinisten går det ei 45 grader bratt og flott linje frå skaret og ned på Gullmorbreen. Å køyre denne linja stiller store krav til snøkvalitet og skiferdigheiter. Frå Gullmorbreen må du gå sørover, kort opp i eit skaret mellom Geithornet og Brek- ketind-massivet, før du siktar deg inn på Steinreset og sklir attende til Patchellhytta, viss du skal dit. Skal du heilt ned att, kan du følgje Gullmorbreen og vidare ned mot Langsæterdalen.

Finn flere toppturer du kan gå i Sunnmørsalpene og på Rånahalvøya her