Tilkomst/parkering: Villa Norangdal. Følg hovud- vegen til Fivelstadhaugen øvst i Norangsdalen. Ver merksam på at vegen frå Øye gjennom Norangs- dalen ofte er vinterstengd pga. skred. Det er der- for vanlegast å ta seg til Fivelstadhaugen frå ve- gen mellom Hornindal og Hellesylt. Ta då av ved Tryggestad og følg vegen gjennom Nibbedalen til Fivelstadhaugen. Parker og betal for dette på biloppstillingsplass ved Villa Norangdal.

2.14.1 Opp frå Fivelstadhaugen ➋ Utfordrande

Frå vertshuset følgjer du dalføret vestover heile vegen opp til Urbakken, der du tek nordover og følgjer ryggen til Høgd 1372, før du tek nordvestleg retning langs ryggen til toppen av Blæja. Den vanlegaste nedkøyringa går same vegen som ein kom opp. Dette gjev fin-fin krusing i flott skiterreng, samstundes som hellingsvinkelen held seg under 30 grader heile vegen.

2.14.2 Ned via Kårdalstindane ➌ Komplekst

Dersom ein har lyst på ein topp til, kan ein følgje ryggen vidare nordvestover frå toppen ved å først renne ned mot bandet mellom Blæja og Kårdalstindane. Deretter er det på med fellane og sikksakking opp toppryggen (eventuelt med skia på sekken) mot det store platået på Kårdalstindane. Frå toppområdet får du eit absolutt fabelaktig utsyn nordover langs heile Hjørundfjorden som du seint vil gløyme. Returner same veg, og ta gjerne ei natt eller berre ein middag eller ein drykk på ærverdige Villa Norangdal. Alternativt kan du ta ein rundtur ved å renne frå Kårdalstindane ned meir krevjande skiterreng til Seljereite/Leira ved Storfjorden (sjå rute 2.15), men då må du naturlegvis ha skyss attende til bilen på Fivelstadhaugen.