Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.

Ved hard snø vil ein trenge stegjarn og/eller isøks for å klatre dei siste hundre høgdemetrane frå fortoppen til hovudtoppen.

Farar: Skredterreng mest heile vegen til topps og særleg i rennene frå toppryggen ned mot Vellesæterdalen.

Vegval: Følg E39 frå Ørsta nordover mot Ålesund. Ta ferja Solavågen–Hundeidvika.

Ta av til venstre like etter ferjeleiet og følg hovudvegen mot Sykkylven/Stranda i om lag 24 km til du kjem til Brunstad.

Frå Ålesund tek du ferja Magerholm–Aursneset, før du følgjer veg 60 i om lag 17 km til du kjem til Brunstad.

Ta av til høgre frå vegen inn forbi bustadfelt og parker ved kraftverket. Følg så vegen vidare oppover til Vellesætra.

Frå Vellesætra følgjer du dalføret sørover før du dreiar austover og tek opp Gullmorbrekka til Gullmordalsvatnet.

Frå vatnet når du sørryggen som du følgjer til fortoppen. Dersom du vil heilt opp på hovudtoppen, må du no klive ned i skaret og vidare opp til topps.

Nedkøyring: Returen gir fin-fin nedkøyring i moderat til slakt terreng.

Dersom du ønskjer brattare nedkøyring på skredtrygge dagar, går det nokre flotte linjer frå toppryggen direkte ned mot Gullmordalsvatnet.

Vi gjer merksam på at dette er linjer som berre må køyrast på absolutt skredtrygge dagar utan utglidingsfare og av svært erfarne skiløparar.

Finn flere toppturer du kan gå i Sunnmørsalpene og på Rånahalvøya her