Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.

Farar: Utløpsområde frå sørryggen heile vegen inn dalen. Skredterreng om du vel nedkøyringa til Bondalsbakken.

Vegval: Følg E39 frå Volda sentrum til du kjem til Kvivstunnelen. Køyr ikkje gjennom denne, men ta av til venstre og køyr til Bjørke.

Komen til Bjørke tek du ny venstre til Finnes. Parker anten i nedre eller øvre ende av setrevegen, alt etter snøtilhøva.

Komen opp til inngangen til Bakkedalen, tek du nordover gjennom open lauvskog opp til kopen under Dukhornet.

Finn no beste linje opp på ryggen, som du følgjer nordover til topps.

Utsynet over Hjørundfjorden og mot majestetiske Jakta er rett og slett utruleg.

Se her for å finne flere toppturer på Sunnmøre og Kolåshalvøya.

Nedkøyring: Nedkøyringa same veg som du kom opp, byr på opp mot 1400 høgdemeter i variert og flott terreng.

På optimale dagar med liten skredfare byr Dukhornet også på ei krevjande skilinje ned mot Bondalsbakken.

Følg først ryggen eit stykke sørover frå toppen, før du tek vestover og duppar bratt og blått 800 høgdemeter ned store formasjonar mot Bondalsbakken.

Vel nedkomen denne flotte sida, sklir og stakar du sørover til du kjem attende til Bakkedalen, som du følgjer nedover mot setrevegen attende til Finnes.

Same kva veg du vel nedatt får du ein kjempetur!