Tilkomst/parkering: Ørskogfjellet skisenter. Følg hovudvegen mellom Ålesund/Moa og Vestnes. Parker ved Ørskogfjellet skisenter.

6.3.1 Opp frå Ørskogfjellet skisenter ➋ Utfordrande

Følg skitraseen eller ta trekket opp til toppstasjonen (500 moh.). Frå toppstasjonen av dette kan ein følgje vestryggen heile vegen til toppen av Sandtinden (1065 moh.). Etter ein liten pause her, kan ein følgje vestryggen vidare austover til Sprovstinden. Det vanlege er å følgje same veg som ein kom opp, noko som gjev skikøyring i moderat og flott terreng.