Tilkomst/parkering: Skjåstad-gardane eller Saurssætra. Følg hovudvegen mellom Volda og Hornindal og ta av mot Bjørke. Parker ved inngan- gen til setervegen ved Skjåstad-gardane eller køyr opp bomvegen til Saurssætra dersom han er open.

1.30.1 Opp frå Saurssætra ➌ Komplekst

Frå setra følgjer ein bekkedalen oppover i fint skiterreng, før det bratnar til oppover mot toppryggen. Komen opp på denne tek ein venstre opp dei siste høgdemetrane til toppen. Ein kan følgje same veg ned som ein kom opp. Den første bakken frå topp- ryggen og ned i bekkedalen har litt over 30 graders hellingsvinkel. Deretter ventar fin-fin krusing i flott skiterreng nedover mot setra. Den søraustvende sida held ofte god snø.

Vi har samlet turbeskrivelser for toppturer i Sunnmøre og Sunnmørsalpene her