Tilkomst/parkering: Ørsta skisenter. Følg fylkes- vegen mellom Ørsta og Sæbø. Ta av på høgste punktet av vegen ved skilting mot «Skisenter» og betal for parkering.

1.23.1 Opp frå Ørsta skisenter ➌ Komplekst

Følg skitraseen (gjerne via Nakkeløypa) eller ta trekket/stolheisa opp på Eitrefjellet (700 moh.), og rund Storevatnet til skitrekket i Nottane ved Grøtaksla. Herifrå tek ein skrått austover mot Trollkoppen. Frå denne sikksakkar ein bratt opp skredfarleg terreng mot toppen. Ein kan ta same veg ned som opp, noko som byr på flott nedkøyring mot Trollkoppen, men vi rår til ein flott overgangstur til Ville-gardane i Bondalen.

1.23.2 Ned til Ville-gardane i Bondalen ➌ Komplekst

Frå den austlegaste toppen av Blåtinden kan ein først kruse nedover sørflanken til ein kjem til eit tydeleg skar mot aust (venstre). Ta ein bratt bakke ned frå skaret, før terrenget legg seg austover og nedover mot Ville-elva. Følg høgre side av elva ned på markane og vegen vest for Ville-gardane. Dette alternativet krev førehandsplassert bil eller skyss frå Ville. Ein kan også gå opp på Blåtinden frå Ville, men på turen opp løner det seg då å følgje veg og uthogd trase rett ovanfor Ville-gardane.

Finn flere flotte toppturer du kan gå i Sunnmørsalpene og på Kolåshalvøya her