Typisk for området er at fjella er relativt lett tilgjengelege gjennom heile vinteren, då ein kjem tett på dei både frå hovudvegar og frå den heilårsopne vegen over Standaleidet.

Oversiktskart over Kolåshalvøya.
Oversiktskart over Kolåshalvøya.