Tilkomst/parkering: Ner-Frøland eller Heimsætra. Følg fylkesvegen mellom Ørsta og Sæbø. Ved bru skilta med «Kvistad» 3,5 kilometer vest for Sæbø tek ein av i motsett retning opp til siste garden på Ner-Frøland. Dersom setervegen er open, kan du følgje denne i 1,5 kilometer til du kjem til ein liten parkeringsplass ved Heimsætra.

1.25.1 Opp frå Heimsætra ➌ Komplekst

Følg setervegen om lag 100 meter vidare innover Frølandsdalen før du tek høgre inn på sti som leier deg opp i open skog og over i Bjørndalen vest for Grøtdalstindane. Kryss elvefaret og følg det naturlege linjevalet opp morenerygger til du kjem inn i topprenna, som ein følgjer til toppen. Den vanlegaste vegen ned går same vegen som ein kom opp. Ved gode snøforhold er det mogleg å køyre heilt frå toppskaret for den erfarne alpinisten. Hellingsvinkelen er opp mot 40 grader øvre delar av topprenna.

1.25.2 Ned Sørflanken via Himmelporten ➌ Komplekst

Etter å ha køyrt dei først 200 høgdmetrane ned topprenna, kan ein ta venstre gjennom «Himmelporten» før ein tek Sørflanken meir direkte ned mot Ner-Frøland. Ved dette alternativet må ein rekne med litt skogskøyring.

Vi har samlet turbeskrivelser for toppturer i Sunnmøre og Sunnmørsalpene her