Tilkomst/parkering: Kvistad eller Årsetsætra. Følg fylkesvegen mellom Ørsta og Sæbø. Ta av over bru ved skiltet «Kvistad» 3,5 kilometer vest for Sæbø, og køyr om lag ein kilometer langs grusveg til bommen ovanfor Kvistad-gardane. Snøforholda avgjer om ein må gå dei 4 kilometrane langs den vinterstengde setervegen eller om ein kan køyre bil heilt fram til parkeringsplassen framom Kvistadsætra og Årsetsætra.

1.26.1 Opp frå Årsetsætra ➌ Komplekst

Frå parkeringsplassen går det ein 500 meter lang veg ovanfor ei dyrkamark. Følg vegen nesten til endes, før du tek av til venstre langs ein godt merkt sti opp gjennom open lauvskog. Når ein kjem ut av lauvskogen, tek ein nordover (venstre) inn på flanken som leier ein opp i Blådalen. Komen opp i dalen, tek ein nordover (venstre) innover og oppover dalen. Ved utgangen av dalen tek ein austover (høgre) oppover bakkane mot ryggen som leier deg til topp-platået, som endar i ein liten bakke like før toppvardane. Den vanlegaste nedkøyringa går same vegen som ein kom opp, eventuelt noko meir direkte ned mot Blådalen etter topp-platået, noko som gjev fin-fin krusing i flott skiter- reng. Men Skårasalen byr også på andre nedkøyringsalternativ.

1.26.2 Ned Lisje Skåradalen til Skår ➋ Utfordrande

Frå enden av topp-platået tek ein peiling på det store skaret mellom Skårasalen og Storhornet. Hald god avstand frå skavlen langs ryggen på veg ned mot skaret. Komen ned i lågaste punktet av skaret, tippar ein inn i den fantastisk flotte Lisje Skåradalen. Følg midten av dalen nedover i 25-30 graders kruseterreng. Her har du fantastisk utsyn mot Hjørundfjorden og Slogen heile vegen nedover mot Skår. Snøforholda avgjer kor langt du kan stå på ski før du må gå resten av vegen ned langs geiteråsa til ferjekaia på Skår. Hugs å tinge båtskyss eller ferje attende til Sæbø før avreise! Ein må sjølvsagt ha ordna med bil eller skyss på Sæbø for å kome seg attende til Kvistad eller Årsetsætra for å hente bilen.

1.26.3 Ned Vestrennene til Årsetsætra ➌ Komplekst

På skredtrygge dagar kan den erfarne alpinisten ta ein ekstrem variant frå like under toppen og beint ned Vestrennene mot Årsetsætra. Køyr først ned frå toppvardane og eit par hundre meter ut på topp-platået. Ta deretter skarpt mot sør (til venstre), og gje deg i kast med dei 45 graders bratte renne-systema som fører deg beint ned mot utgangspunktet. Kos deg, men pass deg for skred, utgliding og stup!

Vi har samlet turbeskrivelser for toppturer i Sunnmøre og Sunnmørsalpene her