Stigning: 550 meter.

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.

Farar: Mogeleg skredterreng i sidene av Grøthornet. Skavl på toppen mot Ørsta.

Vegval: Følg veg 651 frå Volda sentrum oppover. Hald fram til rundkøyring og ta av på andre avkøyrsla inn på Vikebygdvegen.

Følg denne til du kjem opp på Krøvelseidet og du ser skilting til Volda skisenter til venstre.

Gå opp skitraseen eller ta trekket til toppen av Sandfjellet. Frå toppen av trekket ser du Grøthornet i nord, som du når etter ein liten skitur.

Det er også ein enkel tur vidare frå Grøthornet til Melshornet, der ein får god utsikt over Ørsta og fjella i området.

Alternativt kan ein køyre nokre hundre meter forbi skiltinga til skitrekket og starte frå stor parkeringsplass ved Helgatun.

Følg tydeleg, slakk og skredtrygg skilei herifrå til topps.

Se her for å finne flere toppturer du kan gå i Sunnmørsalpene og på Kolåshalvøya. 

Frå toppen av Melshornet har ein fleire nedkøyringsalternativ: attende til skitrekket, ned til vegen ved Helgatun på Krøvelseidet eller ned til Volda eller Ørsta sentrum, via Dinglavatnet.

Ta gjerne turen opp og ned frå Krøvelseidet som kveldstur med hovudlykt eller i måneskin.

Turen er tidvis preparert med trakkemaskin heile vegen frå skisenteret og nesten til topps, og er såleis godt eigna som rask og fin trimtur.