Stigning: 700 meter.

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede. 

Farar: Skavlar langs heile toppryggen. Skredterreng i sida ned mot Sanden sæter.

Vegval: Ta ferja Volda–Folkestad og ta av på veg 40 like etter ferjekaia og køyr om lag 11 km sørvestover langs Dalsfjorden. Ta opp til venstre ved Dale og følg «Fjellvegen» opp til Lisjebøvatnet, som brukar vere open heilt opp utpå vårparten. Gå først eit stykke inn langs vatnet, før du tek av oppover mot Rangsæterhornet. Komen opp her, kan du følgje den slakke ryggen heile vegen søraustover til Øvstevarden. Deretter langs ryggen og vidare til topps på Trollvasstinden.

Finn flere toppturer du kan gå i Dalsfjordfjella og Sunnmørsalpene her

Nedkøyring: På toppen har du tre alternativ. Det eine er å returnere same vegen som du kom opp. Eit anna alternativ er gå via eit nytt skar over til Bytingstinden, der du kan renne i fint terreng nedatt til Laurdalssætra og vidare langs sætrevegen til Søre Bjørkedal. Eit tredje alternativ er å ta ei nydeleg nedkøyring frå toppen og direkte ned til Sanden sæter. Ved båe dei to sistnemnde alternativa bør du ha skyss attende til Lisjebøvatnet. Turen kan også gjerast i motsett rekkjefølgje, men oppstigningane frå Laurdalen og Sanden sæter er meir krevjande enn den frå Lisjebøvatnet.