Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.

Farar: Fare for utløpsskred frå sørryggen og fare for skavlbrot og utgliding langs ryggen.

Vegval: Følg E39 frå Ørsta nordover til Moa og vidare mot Trondheim. Frå Ålesund følgjer ein E136 til Moa der ein tek av på E39 mot Trondheim. Ta av til høgre når du kjem til Sjøholt og følg veg 650 mot Geiranger.  Køyr om lag 8,5 km til Vaksvika, der du skal ta av opp til venstre mot Vaksvikfjellet. Parker ved sportskapellet etter om lag 4 km. Gå no forbi Sollisætra og vidare oppover Kvanndalen i slakt terreng. Frå dalen kan du enten følgje sørryggen til topps eller gå vidare mot Steingardstinden, før du tek inn på vestryggen som du følgjer til topps. Unngå utløpssona for ras ved å halde god avstand frå sørryggen når du er på veg inn dalen mot Steingardstinden.

Nedkøyring: Den beste nedkøyringa går frå toppen og direkte ned i Kvanndalen og vidare ned til Sollisætra. Alternativt kan du følgje sørryggen eller køyre mot Steingardstinden og vidare ned i Kvanndalen.

Finn flere fine toppturer du kan gå i Sunnmøre og Ørskogfjella her