Tilkomst/parkering: Sollisætra. Følg hovudvegen mellom Ålesund/Moa og Vestnes. Ta av på Sjøholt mot Geiranger. Køyr om lag 8,5 kilometer til Vaksvika, der du skal ta av opp til venstre mot Vaksvikfjellet. Parker ved sportskapellet på Sollisætra.

6.2.1 Opp frå Sollisætra ➋ Utfordrande

Gå forbi Sollisætra og vidare oppover Kvanndalen i slakt terreng. Komen opp i 600 meters høgde, tek du austover (høgre) opp slakkaste delen av vestsida av fjellet, til du når toppryggen, som du følgjer sørover til toppen av Høgsvora. Det vanlege er å følgje same veg som ein kom opp, noko som gjev skikøyring i moderat og flott terreng.

Finn flere fine toppturer du kan gå i Sunnmøre og Ørskogfjella her