Dei nordlege og austlege fjellområda på Sunnmøre når ein ved å følgje den dominerande Storfjorden inn frå kysten, med den verdskjende Geirangerfjorden som avslutning.

Kring desse fjordane finn ein ei rekkje kjende turistplassar med kjende overfartsvegar og utkikksplassar som Trollstigen, Ørnesvingane og Dalsnibba.