Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.

Ved hard snø vil ein trenge stegjarn og/eller isøks for å klatre dei siste høgdemetrane frå ryggen til topps.

Farar: Mogeleg skredterreng opp sida mot Grøthornet og i toppområdet.

Skavlen langs toppryggen kan vere stor, og ein må derfor halde god avstand frå denne.  

Vegval: Køyr om lag 14 km frå Ørsta sentrum på veg 655 mot Sæbø.

Ta av til høgre på grusveg ein liten kilometer etter at du har passert skiltet som er merka med «Bjørdal».

Følg grusvegen og parker etter om lag 1 km ved starten på setrevegen dersom denne er stengd. Følg vegen opp til Kvanndalssætra.

Gå herifrå gjennom open skog og vidare opp mot Grøthornet, før du følgjer den flate ryggen sørover mot Lisjetinden.

Den siste kneika opp er bratt og kan krevje stegjarn og/eller isøks.  

Nedkøyring: Følg same veg nedatt i moderat terreng, eller køyr brattare rett ned mot Kvanndalsvatnet, før du skråar attende mot setra.

Se her for å finne flere turbeskrivelser for toppturer i Sunnmøre og på Kolåshalvøya.