Stigning: 950 meter.

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.

Farar: Skredterreng i Vassdalen, frå Tindeskarvatnet opp i Kollskaret og frå Kollskaret opp mot toppflanken. Den bratte renna frå toppen og ned mot Brunstaddalen kan berre køyrast på skredtrygge dagar. 

Vegval: Vegen til Svartevatnet er skildra under Ytstevasshornet (sjå rute 7.3). Følg elva oppover Vassdalen i nokså bratt terreng til du når Tindeskarvatnet. Gå nord for vatnet og vidare bratt opp i Kollskaret, før du følgjer austsida til topps.

Flere turbeskrivelser for toppturer på Sunnmøre og i Strandafjella finner du her

Nedkøyring: Følgjer du same veg nedatt, får du ei lang og fin nedkøyring i moderat til krevjande terreng. Dalmannshornet byr også på ei ekstrem nedkøyring frå toppen og direkte ned ei stupbratt og lang renne som endar opp i Brunstaddalen.

I denne renna kjem hellingsvinkelen opp mot 50 grader, og ho har eit samla fall på nesten 1000 høgdemeter, noko som plasserer ho mellom dei brattaste og lengste rennene i Sunnmørsalpane.

Vi gjer merksam på at denne linja berre må køyrast på absolutt skredtrygge dagar utan utglidingsfare og av svært erfarne skiløparar.