Tilkomst/parkering: Vasshaugen. Følg hovudvegen mellom Sykkylven og Stranda og parker ved langs vegen ved Vasshaugen, mellom Svartevatnet og Buvatnet.

7.4.1 Opp frå Vasshaugen ➌ Komplekst

Følg vest (venstre) for elva oppover Vassdalen i nokså bratt terreng til du når Tindeskard- vatnet. Gå nord for vatnet og vidare bratt opp i Kollskaret, før du følgjer austflanken til topps. Det vanlege er å følgje same veg ned, noko som gjev ei lang og fin nedkøyring i moderat til krevjande terreng.

7.4.2 Ned Vestrenna ➌ Komplekst

Dalmannshornet byr også på ei ekstrem nedkøyring frå toppen og direkte ned den stupbratte og lange Vestrenna som endar opp i Brunstaddalen. I denne renna kjem hellingsvinkelen opp mot 50 grader, og ho har eit samla fall på nesten 1000 høgdemeter, noko som plasserer ho mellom dei brattaste og lengste rennene i Sunnmørsalpane. Vi gjer merksam på at denne linja berre må køyrast på absolutt skredtrygge dagar utan utglidingsfare og av svært erfarne alpinistar. Om ein vel denne nedkøyringa, må ein ha skyss attende til Vasshaugen.

Flere turbeskrivelser for toppturer på Sunnmøre og i Strandafjella finner du her