Stigning: 1000 meter.

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede. 

Farar: Skredterreng i sida opp frå Nøvedalen/Aklestaddalen til topps. Skavl langs nordsida av ryggen.

Vegval: Parker omlag 300 meter ovanfor kraftstasjonen, som ligg på vegen mellom Standaleidet og Standal.

Gå bratt opp open skog til Nøvedalen/Aklestaddalen. Sikk deretter opp ryggen til topps.

Nyt utsynet over Hjørundfjorden djupt under deg og Kolåstind-massivet nordvest for deg. 

Nedkøyring: Køyr ned same veg som du kom opp med jamn hellingsvinkel på om lag 30 grader, noko som gir fin-fin krusing på pudder eller kornsnø.

Finn fleire flotte toppturer du kan gå i Sunnmørsalpene og på Kolåshalvøya her