Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.

Farar: Under normale tilhøve er normalvegen til Frostatinden ein trygg skitur.

Vegval: Følg E39 frå Ørsta nordover til Moa og vidare mot Trondheim. Frå Ålesund følgjer ein E136 til Moa der ein tek av på E39 mot Trondheim. Ta av på veg 661 til Skodje, der du igjen tek av på veg 106 til Engset, der du igjen tek av på setrevegen til Storsætra. Frå denne følgjer du den slakke sørvestryggen heile vegen til toppen. 

Nedkøyring: Følg same veg nedatt i slakt terreng eller renn brattare ned potensielt skredfarleg terreng direkte mot Svartløkkvatnet.

Se her for å finne flere fine toppturer du kan gå i Ørskogfjella og Sunnmørsalpene.