Tilkomst/parkering: Engset eller Storsætra. Følg hovudvegen mellom Ålesund/Moa og Vestnes. Ta av ved det store industrianlegget i Dragsundet til Skodje, der du igjen tek av til Engset, der du igjen tek av på den vinterstengde setervegen til Storsætra.

6.1.1 Opp frå Storsætra ➊ Enkelt

Frå Storsætra følgjer du den slakke vestryggen/vestflanken heile vegen til toppen. Det vanlege er å følgje same veg ned som ein kom opp, noko som gjev krusing i slakt og fint skiterreng.

Se her for å finne flere fine toppturer du kan gå i Ørskogfjella og Sunnmørsalpene.