Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.

Farar: Skavlar langs toppryggen, og særleg i det du rundar skaret mellom fortoppen og hovudtoppen. Skredterreng i sida ned frå hovudtoppen og ikkje minst i Vassdalen, der det går skred mest kvar vinter.

Vegval: Følg E39 frå Volda sentrum til du kjem ut av Kvivstunnelen. Ta her av på veg 60 til Stranda sentrum og vidare opp bakkane til Stranda skisenter. Følg vegen gjennom Hevsdalen i om lag 3,5 km forbi skisenteret, til du kjem til Svartevatnet.

Frå Ålesund tek du ferja Magerholm–Aursneset, før du følgjer veg 60 heilt til du kjem til Svartevatnet i Hevsdalen. Parker her, og følg elva oppover Vassdalen i nokså bratt terreng til du når nokre småvatn i om lag 900 meters høgde.

Ta no nordover og sikt deg inn på toppegga. Når ein kjem til ein liten fortopp, er det vanleg å ta av skia og gå dei siste metrane langs egga til hovudtoppen. Mellom fortoppen og hovudtoppen er det eit skar som vanlegvis har ein veldig stor skavl. Gå derfor godt ned i sida når du rundar skaret!

Vi har samlet turbeskrivelser for toppturer på Sunnmøre og i Strandafjella her

Nedkøyring: Frå fortoppen og ned mot Vassdalen får du ei nydeleg nedkøyring i moderat terreng, medan det blir meir krevjande skiterreng ned sjølve Vassdalen.