Tilkomst/parkering: Vasshaugen. Følg hovudvegen mellom Sykkylven og Stranda og parker ved langs vegen ved Vasshaugen, mellom Svartevatnet og Buvatnet.

7.3.1 Opp frå Vasshaugen ➌ Komplekst

Følg vest (venstre) for elva oppover Vassdalen i nokså bratt terreng til du når nokre småvatn i om lag 950 meters høgde. Ta no nordvestover (høgre) og sikt deg inn på toppegga. Når ein kjem til ein liten fortopp, er det vanleg å ta av skia og gå dei siste metrane langs egga til hovudtoppen. Mellom fortoppen og hovudtoppen er det eit skar som vanlegvis har ein veldig stor skavl. Gå derfor godt ned i sida når du rundar skaret!

Det vanlege er følgje same veg ned som ein kom opp. Frå fortoppen og ned mot Vass- dalen får du ei nydleg nedkøyring i moderat terreng, medan det blir meir krevjande skiterreng ned sjølve Vassdalen.

Vi har samlet turbeskrivelser for toppturer på Sunnmøre og i Strandafjella