Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.

Ved hard snø treng ein stegjarn og/eller isøks på toppflanken/toppryggen.

Farar: Skredterreng i sida opp mot Grøthornet og langs toppryggen i 1100 meters høgde.

Vegval: Følg veg 655 frå Ørsta sentrum i retning Sæbø. Etter om lag 4 km kjem du til Høgebrua.

Ta til venstre like etter at du har passert brua, og følg austsida Follestaddalen i om lag 3 km til du ser ei opa linje i skogen over Myklebust-gardane.

Vis omsyn til gardsdrifta når du parkerer. Ta på skia og følg opninga i skogen oppover mot Frølandsdalen.

Komen opp i dalen, skråar du opp sida under Grøthornet (1086 moh.) til du kjem til det lågaste punktet på ryggen, kalla Seilen.

Følg no den stadig smalare toppryggen (eller hald litt nord for denne) austover til toppen.

Nedkøyring: Retur same veg gir fin-fin køyring i kupert og artig terreng nedover mot Frølandsdalen og Follestaddalen.

Men ein kan også renne ned i Smådalane og vidare ned til Øyasætra ved Standaleidet eller ned Harpedalen til Kolåsen fremst i Follestaddalen.

Ein kan sjølvsagt også gå turen den andre vegen.

Finn flere turbeskrivelser for toppturer i Sunnmørsalpene og på Kolåshalvøya her