– Dette er en historie fra det gamle testamentet.

– Ja?