Du får sjeldet muligheten til å kjøre ski i identiske forhold fra én dag til en annen. Snøen er i konstant forandring. Derfor vil det være alt for generelt å kalle snø for snø og pudder for pudder. Lokale meteorologiske forhold vil riktignok sørge for en forutsigbar variasjon av snøen i verdens fjellområder og gjør at snøtypene får navn oppkalt etter seg.

Hvis du går helt i den andre enden av snøskalaen, finner vi den fortapte snøen. Snøen som har sett sine glansdager. Snø som er i gang med en ureversibel prosess mot andre former - kramsnø, skare, fokksnø, slush, is, råtten snø og omsider vann og damp som igjen vil falle som nedbør, i et uendelig kretsløp av H2O.