Du får sjeldent muligheten til å kjøre ski i identiske forhold fra én dag til en annen. Snøen er i konstant forandring. Derfor vil det være alt for enkelt å kalle snø for snø.

Samene har for eksempel 300 ord for snø. Vi skal bare ta for oss fire her, og variasjoner i de typene.