Stort sett alle toppturer vil tvinge deg til å gjøre en vending før eller senere. Som oftest blir det nødvendig veldig mange ganger.

Spesielt når oppturen blir trang og bratt. Kickturn eller lappekast er snu-teknikken som får deg trygt videre. Bård Smestad er ekspert på kickturns, og viser deg hvordan det skal gjøres.