Fri Flyt satser på dekningen av Stortingsvalget i år, og vi vil gi deg svar på spørsmålene andre medier ikke stiller. Vårt fokus er det som er viktig for frikjørere, jibbere, toppturentusiaster og andre som tilhører vår familie av friluftsfolk. Hvilke stengsler må vi være forberedt på å møte, vil vi få beholde de perlene vi har og hvilke muligheter har våre grener til å få støtte? 

Kanskje kan det virke snevert å la hensynet til en fritidsaktivitet avgjøre hvilket parti som får stemmen, framfor helse, eldre, skole og miljø.  Om du lar synet på skatt, pappaperm, Syria eller Lofoten og Vesterålen avgjøre, får du full forståelse fra oss. Men på den annen side, hvorfor skal du stemme på et parti som gir blaffen i sporten du har et lidenskapelig forhold? Korpsentusiaster ville ikke stemt på et parti som er mot korpsmusikk, skatere ville ikke stemt på noen som ville gjeninnføre forbudet mot rullebrett. Skikjørere, syklister, surfere eller elvepadlere vil vel heller ikke stemme fram politikere som motarbeider oss? 

Derfor har Fri Flyt forsøkt å finne ut hva partiene mener om spørsmål som er viktige for oss. Alle partiene som er på Stortinget har svart. Miljøpartiet De Grønne skal være like om hjørnet.

LES OGSÅ: Forbudt etter 9/9?

Første del av vår valgserie handler om allemannsretten, paragrafene i friluftsloven som gir oss rett til å ferdes fritt og skånsomt på utmark. I snart ti år har det vært et nærmest ubegripelig forbud mot bølgesurfing vinterstid på mange av de beste surfestedene på Jæren. Lignende forbud gjelder for vindsurfere og kitere på Lista. I flere nasjonalparker møter eventyrlystne stisyklister forbud mot ta seg innover stiene.

Felles for disse og andre saker er syltynn dokumentasjon bak begrunnelsen, som er vern av natur og dyreliv, en helt urimelig forskjellsbehandling av utøvere av nye aktiviteter kontra de som driver tradisjonelt friluftsliv og null vilje til å høre på utøverne.

Bak de relativt rundt formulerte politikersvarene Fri Flyts nettredaktør fikk på spørsmålene om allemannsretten, kommer det fram svært interessante forskjeller. Kristelig Folkeparti har tydelig folk som er opptatt av problemstillingen. De vil bort fra forbudslinjen. Venstre er klare og prinsipielle, og slår fast at eventuelle forbud må begrunnes det vitenskapelige grunnlaget Fri Flyt mangler i dag. Høyre nøyer seg med å si at de er skeptiske til begrensningene i allemannsretten. Fri Flyts uhøytidelige meningsmåling viser at det er disse tre partiene som får tillit fra leserne. I skrivende stund har ”Bondevik-partiene” 70 prosent oppslutning. Slik blir det neppe i valget, og hvis det blir borgerlig regjering kan de få bryne seg på Fremskrittspartiet. De er mest opptatt av at grunneierne skal få gjøre og bygge som de vil. Dem om det. Få av oss kan sykle eller surfe på egen grunn, og mer makt til grunneierne vil ofte være dårlig nytt. Bare spør klatrerne som ble jaget fra et av landets fineste klatrefelter utenfor Grimstad da en ny eier overtok for noen år siden. Eller surferne som stenges ute av bom på Saltstein.

LES OGSÅ: En forbryters bekjennelser

På den rødgrønne sida er SV, som har hatt miljøvernministeren gjennom en årrekke med de nevnte surfforbudene, opptatt av en mer faktabasert politikk på området. Nå vil de undersøke om fuglelivet virkelig tar skade av surfing. Bra! Til gjengjeld ser Ap og Senterpartiet ut til å gi blaffen. I den grad det er mulig å få noe seom helst ut av svarene, må den mest nærliggende tolkningen være at de ønsker at det som er forbudt i dag skal være forbudt også etter valget. Logisk nok, for så vidt. Regjeringen kunne opphevet forbudene for lenge siden, hvis de ville.

I mobiliseringen for å vinne tilbake flertallet som kan gi fire nye år med rødgrønt, kan det se ut som stisyklister og surfere er ytterst lavt prioritert.

Eller? Følg med videre på Fri Flyts valgdekning!