A: Begynne å kjøre mer brett (check). 

B: Skrive varme hyllester til sløsjen (check når dette dokumentet er ferdig).