VALG 2017: Hvordan unngå at naturen slites ut?

Hvordan skal de politiske partiene unngå at norsk natur slites ut av massiv turisme?

Sist oppdatert 1. september 2017 kl 09.35
BÆREKRAFT?: Trolltunga har blitt et slags symbol på problemene med massiv turisttrafikk til severdigheter i norsk natur. Hvordan vil de politiske partiene løse dette?
BÆREKRAFT?: Trolltunga har blitt et slags symbol på problemene med massiv turisttrafikk til severdigheter i norsk natur. Hvordan vil de politiske partiene løse dette?

Stortingsvalget 2017 på friflyt.no

Fri Flyt følger Stortingsvalget 2017, og vil de neste ukene presentere partienes syn på noen av de viktigste spørsmålene for oss som liker oss i bratt, norsk natur sommer og vinter:

Voldsom trafikk til og fra norske severdigheter i naturen sliter på både redningsmannskaper og natur. Samtidig som det skaper store og viktige inntekter, som bare øker. Hvordan skal partiene håndtere dette?

Spørsmål: – Hvem tjener penger på norsk natur og hvor mye bidrar de til bærekraft og bevaring av verdien? Hva tenker partiet om turisme og hvordan sørger de for at de som tjener penger på turistene bidrar til at naturen ikke ødelegges og slites ut?

Arbeiderpartiet (Ap), v. rådgiver Tone Merete Hauk Hansen:

– Arbeiderpartiet vil følge opp handlingsplanen for naturmangfold gjennom en helhetlig naturforvaltning, som også evner å se konsekvensene av alle tiltak som sliter på naturen og omgivelsene. Naturen er et fellesgode alle skal ha gratis tilgang til. AP mener at prinsippet i Friluftsloven om at det ikke er adgang til å legge obligatorisk avgift på skiløyper, stier og lignende, må videreføres. Vi vil ikke åpne for en utvidelse av adgangen til å avgiftsbelegge ferdsel i utmark. Vi vil grunnlovsfeste allemannsretten for å holde i hevd retten vi alle har til fri ferdsel i utmark. Men ferdselsretten er ikke absolutt. Ferdsel kan og bør begrenses når det strider mot bærekraftsprinsippet eller grunneierrettighetene. De fleste turistene som reiser til Norge, kommer på grunn av vår storslåtte natur. Med økt turisme er det viktig å gi god informasjon om bruk av naturen, allemannsretten og ansvaret hver enkelt har som bruker av naturen. Enkelte naturområder blir påført stor slitasje, grunnet økt press fra turisme og besøkende. Lofoten, Trolltunga og Prekestolen er områder som i løpet av de siste årene har opplevd at økningen av turister sliter på naturen. Arbeiderpartiet mener det bør legges til rette for å synliggjøre andre naturområder som byr på store opplevelser, samtidig som det må bli bedre samarbeid med de ulike aktørene og kommunene. Sammen kan disse utarbeide tiltak og tilrettelegging som begrenser slitasje på naturen, med informasjon om bærekraftig bruk av naturen og god tilrettelegging for fasiliteter som parkering, renovasjon og toaletter. Vi mener også at staten må bidra med kunnskap og økte midler til tiltak og tilrettelegging.

Fremskrittspartiet (Frp), v. informasjonsleder Kristian P. Larsson:

–Fremskrittspartiet mener det er viktig å ivareta våre naturomgivelser gjennom vern tilrettelagt for bruk. Norsk reiseliv skaper verdier for 70 milliarder kroner i året ifølge en nokså ny verdiskapingsanalyse (tall fra NHO reiseliv anno 2015).  Dette bidrar til god verdiskaping for norsk næringsliv. Fremskrittspartiet mener det er viktig at en satser på reiselivsnæringen da den er en av verdens raskest voksende næringer. Norge har gode forutsetninger gjennom særegen natur og rik kulturarv, som gjør landet til et spennende reisemål, og næringen har dermed et uutnyttet vekstpotensial. Reiselivet tar hele landet i bruk og er derfor også en viktig distriktsnæring, både i form av å skape arbeidsplasser og lokal utvikling. For at norsk reiseliv skal fortsette å hevde seg internasjonalt, må næringslivet i samarbeid med myndighetene satse mer på innovasjon, produktutvikling og kompetanseheving.

Venstre (V), v. frivillig Johannes Bangum:

– Mange tjener penger på norsk natur, særlig innen reiseliv og turisme. Det er bra at naturen bidrar til sysselsetting og verdiskaping, men flere besøkende fører også til økt slitasje. Venstre mener derfor at turismen må blir mer bærekraftig. Vi mener at investeringer som kan gjøre turismen mer skånsom for miljøet i større grad bør finansieres over offentlige budsjetter. Vi er også åpne for at kommuner som ønsker det kan innføre turistskatt, for å dekke utgifter som bidrar til mer bærekraftig turisme. Venstre vil stille strengere miljøkrav til aktører som tjener penger på naturen, for eksempel miljøkrav til cruiseskip og ferger. Vi ønsker også å legge bedre til rette på de stedene med størst besøk, for styre ferdselen bedre og skjerme den mest sårbare naturen fra de største massene. Venstre vil også verne mer natur enn i dag, for å sikre mot store inngrep.

Høyre (H), v. programsekretær Geir Staib:

– Norge har mange bedrifter innen turisme som skaper mange arbeidsplasser i distriktene. Det er en svært verdifull næring for landet som sikrer store inntekter. Balansegangen må være at naturens egenart og sårbarhet skånes og bevares. Skatteinntektene fra turistnæringen inkludert merverdiavgift fra alt turister kjøper utgjør store inntekter som bidrar til å holde liv i gode velferdstjenester, i særlig distriktene. 

Kristelig Folkeparti (Krf), v. politisk rådgiver Erlend Kjernsrød:

– Norge er en attraktiv og voksende reiselivsdestinasjon, og vi bør øke innsatsen ytterligere for å utnytte vårt potensial som reisemål for nordmenn og utlendinger. Reiseliv og turistnæringer som vektlegger miljømessig bærekraftige løsninger må oppmuntres og støttes spesielt. KrF vil vurdere finansieringsformer som ivaretar utviklings- og fellesutgifter for reiselivsnæringen.

Miljøpartiet de grønne (MDG), v. nasjonal talsperson Rasmus Hansson:

– Norsk natur og friluftsliv har en enorm verdi for nordmenn. Vi simpelthen elsker å oppleve ro, stillhet og nærhet til naturen. Og vi har en fantastisk flott natur! Det er derfor forståelig at stadig flere turister som kommer hit for å oppleve den. Miljøpartiet De Grønne mener det er en flott mulighet til å skape nye og grønne arbeidsplasser. Men det gjør det desto viktigere å verne naturen og de opplevelsene vi er så glade i. Når man snakker om omfanget av naturbasert turisme er ikke mye bra, mer bedre og mest best. Vi lytter til ekspertene og deres anbefalinger om å satse kvalitet fremfor kvantitet. Bærekraftsprinsippet må etterleves i praksis, ikke bare lemfeldig tillegges en grønn profil. Vi ønsker derfor en handlingsplan for bærekraftig turisme i Norge i samarbeid med natur- og friluftsorganisasjoner, reiselivsnæringen, kommuner, lokale matprodusenter og lokale kulturinstitusjoner, lag og foreninger. Vi vil også grunnlovsfeste allemannsretten og verne om prinsippet om at ferdsel i utmark skal være gratis. 

Partiet Rødt, v. kontorleder Ove Mjelstad:

– Nasjonalparker, verneområder og andre typer vernede områder skal tas vare på i tråd med formålet i vernebestemmelsene. Det må lages nasjonale verneplaner som særlig ivaretar områder som i dag ikke er godt nok vernet, blant annet skog og kystområder.

Senterpartiet (Sp), v. stortingsrepresentant Marit Arnstad:

– Mange tjener penger på norsk natur – alt fra bønder, fiskere, fiskeoppdrettere, mineralnæring og skogeiere til folk som driver med turisme. Hvis man ser denne helheten, blir det innlysende at det viktigste er å avveie alle disse interessene mot hverandre. Og det må nok gjøres i de enkelte tilfellene. Det som er sikkert, er at naturen og naturressursene er et av de viktigste fortrinnene Norge har, og de må forvaltes med klokskap og langsiktighet for øye. Senterpartiet er veldig opptatt av vekstmulighetene som ligger i reiselivsnæringa, men ser at vi på enkelte steder kanskje vil måtte regulere trafikken fordi slitasjen blir for stor.

Sosialistisk venstreparti (Sv), v. Lars Haltbrekken, førstekandidat i Sør-Trøndelag:

– Mange tjener penger på norsk natur. Fiskerne i Lofoten tjener penger på det norsk natur har å by på, samtidig som de tar vare på naturen og er med i kampen mot oljeboring. Enkelte gruveselskap ønsker å tjene penger på norsk natur, men har ikke tenkt å bidra til å bevare den, tvert imot. De ønsket og fikk lov til å dumpe gruveavfallet sitt rett utenfor grensene av nasjonale laksefjorder. Turisme skaper viktige jobber og inntekter for mange kommuner. Mange av turstiene kommer  hit for å oppleve norsk natur. Da er det viktig at turismen kanaliseres slik at den ikke sliter på den naturen folk kommer for å oppleve. I tillegg er det viktig at det legges til rette for at folk kan komme hit og reise rundt på mest mulig miljøvennlig måte. Det betyr at vi må satse på tog fremfor nye flyplassutvidelser, sikre at større skip kan bruke strøm når de ligger til kai så de ikke slipper ut helseskadelig luftforurensning og klimagasser. De som tjener penger på turismen må ta miljøansvar for sin bedrift.

Publisert 1. september 2017 kl 09.35
Sist oppdatert 1. september 2017 kl 09.35
annonse
Relaterte artikler
Jon Gangdal i Oslo
Dødsskred på Everest i 1994:

– Jeg har i alle år følt mye skyld

FEIRING: Odd Eliassen (til høyre) feirer bestigningen av Mount Everest i 1985 sammen med Bjørn Myrer Lund. Foto: Den norske Everest ekspedisjonen 1985
Hør lyden fra den historiske bestigningen av Everest

Eventyrere på bokturné

MISTET LIVET: Anna Gutu (til venstre) og Gina Marie Rzucidlo er bekreftet omkommet etter dødsskredet på Shishapangma. Samtidig døde også to sherpaer, inkludert verdensrekordholder og Kristin Harilas turkamerat Tenjen Lama Sherpa. Foto: Instagram
Skredet på Shishapangma

Døde under kappløp mot toppen

SELFIE: Tenjen Lama knipsa dette bildet på vei opp på Dhaulagiri.
Tenjen Lama Sherpa død i snøskred

– Den sterkeste sherpaen i hele verden

OMKOMMET: Verdensrekordholder Tenjen Lama Sherpa er død etter et snøskred på Shishapangma i Nepal. Her er han sammen med Kristin Harila på K2, sekunder etter at verdensrekorden var i boks. Foto: Kristin Harila
Harilas sherpa i skredulykke

Rekordpartneren til Kristin Harila er død

KOMPLETT OMRÅDE: Torje Stenkjær på den flotte traversen i syvende taulengde på Jugoslavruta i Romsdalen. Foto: Haakon Lundqvist
De komplette klatreområdene

De beste stedene å klatre i Norge

annonse

Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Tore Meirik | Christian Nerdrum | Henning Reinton (magasinansvarlig)

Kommersiell leder: Alexander Hagen