VALG 2017: Fortsatt forbudt

STORTINGSVALGET: Hvilke partier vil åpne for heliskiing, snøskuterkjøring og catskiing i Norge?

Sist oppdatert: 28. august 2017 kl 11.51
MANGLER LOKAL STØTTE: Motorbasert skikjøring, om det er med helikopter, snøskuter eller beltevogn, er i prinsippet lovlig såfremt lokale myndigheter og grunneiere gir tommel opp. Men det gjør de sjelden, dermed er heliskiing, catskiing og snøskuterkjøring like uvanlig i dag som før dagens regjering kom til makten. Dette bildet er fra Andørja i Troms. Foto: Tore Meirik
MANGLER LOKAL STØTTE: Motorbasert skikjøring, om det er med helikopter, snøskuter eller beltevogn, er i prinsippet lovlig såfremt lokale myndigheter og grunneiere gir tommel opp. Men det gjør de sjelden, dermed er heliskiing, catskiing og snøskuterkjøring like uvanlig i dag som før dagens regjering kom til makten. Dette bildet er fra Andørja i Troms. Foto: Tore Meirik
Lesetid: 5 minutter

Selv om Høyre og Fremskrittspartiet kom i regjering i forrige valg, og på forhånd lovet å tillate forskjellige former for motorbasert skikjøring, er det fortsatt svært langt mellom cat-, og heliskitilbudene i Norge. Per i dag er det kun på Andørja i Troms det foregår kommersiell heliskiing i Norge – ei helg i året. Det har blitt fremsatt forslag om heliskiing i et begrenset område i Lyngen, men dette har ikke fått lokal tillatelse. Catskiingtilbudet i Harpefossen i Sogn og Fjordane har foreløpig ikke kommet skikkelig i gang, etter flere år med testing.

Snøskuterbasert skikjøring – altså snøskuterkjøring utenfor egne løyper – er fortsatt ulovlig.

Men hvordan skal det bli de neste fire årene? 

Fri Flyt følger Stortingsvalget 2017, og vil de neste ukene presentere partienes syn på noen av de viktigste spørsmålene for oss som liker oss i bratt, norsk natur sommer og vinter.

Spørsmål:

– Foran forrige stortingsvalg lovte H og Frp - som ble regjeringspartier - å åpne for både snøskuter-, beltevogn-, og helikopterbasert skikjøring i Norge. Dette har ikke skjedd. Hva mener ditt parti om dette? 

  • Arbeiderpartiet (Ap), v. rådgiver Tone Merete Hauk Hansen:

– Arbeiderpartiet mener det kan legges til rette for bruk av motorisert ferdsel i egne løyper og på snødekt mark, når det ikke går på bekostning av natur, dyreliv, verneområder og det tradisjonelle «ikke-motoriserte» friluftslivet. Det er kommunene, gjennom sin arealplanlegging, som har den viktigste rollen for å legge til rette arealer for friluftsliv. Når kommunene kartlegger og utreder de områdene som kan være aktuelle for å etablere løyper på for snøskuter, er det viktig at disse hensynene legges til grunn før løypene etableres og at dette skjer i samarbeid med grunneier og ulike brukerinteresser. Arbeiderpartiet vil videreføre dagens regulering om at kommunene gjennom egen forskrift, som er godkjent av berørt statlig myndighet, kan gi adgang til landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark. Vi mener at det er viktig at dette skal begrenses til landing og start til bestemte formål, til bestemte tider og til å gjelde selskaper eller enkeltpersoner som driver ervervsmessig luftfartsvirksomhet.

  • Fremskrittspartiet (Frp), v. informasjonsleder Kristian P. Larsson:

– Da Fremskrittspartiet er en del av en mindretallsregjering så er det dessverre ikke alt av vår politikk vi får gjennomslag for. Men Fremskrittspartiet har sammen med regjeringen sikret lokal forvaltning av snøskuterløyper og -kjøring. Nå er det opp til kommunene om de vil regulere løyper for snøskuterkjøring. Fremskrittspartiet har også sikret en forsøksordning for catskiing.

  • Venstre (V), v. frivillig Johannes Bangum:

– Venstre er bekymret for at økt motorisert aktivitet i høyfjellet skal gå på bekostning av natur- og friluftsliv, og vil derfor ha restriktive og strenge nasjonale begrensninger for bruken av snøskutere og andre motoriserte terrengkjøretøy. Vi mener det flotteste urørte toppturterrenget skal forbeholdes dem som tar på seg fellene og går opp, og at eventuell beltevogn- og helikopterbasert skikjøring må begrenses til skianleggene.

  • Høyre (H), v. programsekretær Geir Staib:

– Høyre vil sikre allemannsretten til fri ferdsel i utmark. Ferdsel med motoriserte kjøretøy må skje på en måte som sikrer at naturen og mangfoldet i naturen blir bevart og i respekt for eiendomsrett og bærekraftig bruk. Regjeringen har åpnet for et prøveprosjekt med catskiing.

  • Kristelig Folkeparti (Krf), v. politisk rådgiver Erlend Kjernsrød:

– KrF har fremdeles en restriktiv holdning til motorferdsel i utmark, og ønsker ingen liberalisering på dette.

  • Miljøpartiet de grønne (MDG), v. nasjonal talsperson Rasmus Hansson:

– Vi vil reversere regjeringens rasering av norsk natur. De Grønne er imot et frislipp for snøskuter-, beltevogn-, og helikopterbasert skikjøring i Norge. I vårt valgprogram går vi inn for å endre reglene for motorferdsel i utmark til kun å tillate nytteformål, slik at hensyn til plante-, dyre-, og friluftslivet settes først, og naturens ro bevares.

  • Partiet Rødt, v. kontorleder Ove Mjelstad:

– Vårt prinsipp er at naturens sårbarhet skal vektlegges og unødige inngrep unngås. Snøskuter-, beltevogn- og helikopterbasert skikjøring må vurderes opp mot dette.

  • Senterpartiet (Sp), v. stortingsrepresentant Marit Arnstad:

– Det er nå gjennomført en endring i lov om motorferdsel i utmark som gir kommunene mulighet til å fastlegge skuterløyper innenfor regler satt av staten. Det skal selvfølgelig tas hensyn til naturverdiene, og dette innebærer ikke noe «frislipp». Noen kommuner åpner for dette, andre ikke. Dessuten skal de settes i gang et forsøksprosjekt med catskiing, som vil gi oss nyttige erfaringer. Alt dette har Senterpartiet støttet. 

  • Sosialistisk venstreparti (Sv), v. Lars Haltbrekken, førstekandidat i Sør-Trøndelag:

– SV vil ikke åpne for denne typen skikjøring. Det ble behandlet et forslag i Stortinget tidligere i år, der sa vi sammen endel andre partier det samme som Miljødirektoratet. De frarådet at regelverket endres slik at catskiing blir tillatt i Norge. Vi mener hensynet til minst mulig unødvendig motorferdsel i naturen og til sikkerhet for skred og ulykker må veie tyngre, og gikk derfor imot de foreslåtte endringene i motorferdselloven.

Publisert 28. august 2017 kl 11.51
Sist oppdatert 28. august 2017 kl 11.51
annonse
Relaterte artikler
annonse

Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Tore Meirik | Christian Nerdrum | Henning Reinton (magasinansvarlig)

Kommersiell leder: Alexander Hagen