Fritt fram for heliski?

STORTINGSVALGET 2013: Hvis FrP og Høyre får bestemme blir det fritt fram for helikopterskikjøring i Norge.

Sist oppdatert: 26. august 2013 kl 08.01
FORBUDT I NORGE: Å gjøre helikopter, slik nygifte Eirik Finseth gjør på dette bildet, er greit, men å fly helikopter til topps på skilinjer er forbudt i Norge, i motsetning til Canada, hvor dette bildet er tatt. Høyresiden vil tillate økt motorisert ferdsel i norsk utmark. Foto: Endre Løvaas
FORBUDT I NORGE: Å gjøre helikopter, slik nygifte Eirik Finseth gjør på dette bildet, er greit, men å fly helikopter til topps på skilinjer er forbudt i Norge, i motsetning til Canada, hvor dette bildet er tatt. Høyresiden vil tillate økt motorisert ferdsel i norsk utmark. Foto: Endre Løvaas
Lesetid: 4 minutter

Norges nest største og tredje største parti, i de ferskeste meningsmålingene, er klare i sin sak: Høyre og Fremskrittspartiet vil gjøre det fritt frem for både heli- og catskiing i Norge, men også toppturer med snøskuter i stedet for feller og randoski. Lenger til venstre på den politiske grafen er partiene langt mer restriktive, men alle, unntatt Miljøpartiet De Grønne, åpner i varierende grad for mer motorbasert skikjøring.

Norges første catskitilbud er for øvrig i ferd med å etableres i tilknytning til Harpefoss skisenter. Les mer om det her!

Norges største parti (knepent foran Høyre), altså Arbeiderpartiet, ser ut til å være fornøyd med dagens forbud med heliskiing, men vil gjerne åpne for mer snøskuterkjøring og fortsatt muligheter for kommunene til å tillate heliski under spesielle omstendigheter.

I dag fungerer det på denne måten, at kommunene kan tillate heliskiing under spesielle omstendigheter og inne for definerte områder. Dette har vært tilfellet når filmselskaper har laget skifilm i norske fjell ved hjelp av helikopter. 

Hva mener du? Skriv din mening i kommentarfeltet og stem på partiet du syns er best i denne saken under artikkelen!

Dagens spørsmål: Hva mener ditt parti om motorisert ferdsel i utmark? Bør heliskiing, catskiing (skikjøring med beltebil som «heis») og snøskuterbasert skikjøring være tillatt i Norge? Hvordan bør dette eventuelt begrenses og hvordan bør rammene for slik aktivitet være?  

Fremskrittspartiet (Frp), v. kommunikasjonsrådgiver Lars Joakim Hanssen:

– Fremskrittspartiet mener det er behov for endringer av dagens motorferdsellov med større frihet for den enkelte kommune når det gjelder regelverket for motorisert ferdsel. Samtidig må hensyn til natur og miljø sikres gjennom nasjonale retningslinjer. Vi har flere ganger lagt frem forslag i Stortinget om dette, senest i mars i år.

Høyre (H), v. politisk rådgiver Mette Tønder:

– Høyre vil styrke det lokale selvstyre innen motorferdsel i utmark innenfor nasjonale rammer. Nye former for friluftsliv som heliskiing, catskiing og snøskuterbasert skikjøring bør helt klart være tillatt i Norge. 

Kristelig Folkeparti (Krf), v. partiets rådgiver i Energi- og miljøkomiteen, Christoffer Sahl:

– KrF ønsker økt lokalt selvstyre over motorferdsel i utmark. Vi mener at alle norske kommuner bør få samme mulighet som de åtte forsøkskommunene har hatt siden 2000 til å avgjøre hvorvidt det skal opprettes turistløyper og rekreasjonsløyper. Motorferdsel skal bare foregå innenfor avgrensede områder, og innenfor strenge nasjonale retningslinjer. Økt kommunalt selvstyre forutsetter at kommunene tar sitt ansvar for at viktige natur- og friluftsinteresser blir ivaretatt.

Senterpartiet (Sp), v. politisk rådgiver Ole Johnny Stavn:

– Senterpartiet mener at motorisert ferdsel i utmark bør i større grad tillates i form av næringsvirksomhet. Rammene rundt dette bør begrenses til utvalgte områder, som ikke er til stor sjenanse for dyr og menneskelig aktivitet. 

Venstre (V) v. rådgiver i partiets stortingsgruppe, Camilla Edi Hille:

– Venstre tror bruk av naturen oppmuntrer til vern av naturen. Men siden naturen er under konstant press fra stadig flere mennesker, må vi beskytte sårbare og viktige naturverdier. Derfor vil Venstre ha strenge nasjonale begrensninger for bruken av snøskutere og andre motoriserte terrengkjøretøy i utmark. Vi har ingen konkret politikk på eksemplene Fri Flyt viser til, og svaret avhenger av hvordan og hvor aktivitetene foregår.  I nærheten av anlegg og i innmark kan mer tillates.

Arbeiderpartiet (Ap) v. Anne Odden, informasjonsleder, Aps stortingsgruppe:

– Vi er for en ordning hvor 40 distriktskommuner får anledning til å delta i en forsøksordning hvor de etter plan og bygningsloven selv fastsetter løyper for fritidskjøring med snøscooter. I tillegg vil vi åpne for at grensekommuner kan knytte seg til løypenett for snøscooter i Sverige, og åpne for reiselivsvirksomhet som etter løyve kan tilby snøscootersafari. Utover dette mener vi motorferdselloven skal gjelde slik som i dag. Det betyr restriksjoner på scooterkjøring, og forbud mot barmarkskjøring i utmark.

Sosialistisk venstreparti (Sv) v. politisk rådgiver Robert Kippe:

– SV er ikke prinsipielt i mot heliskiing, catskiing og snøskuterbasert skikjøring, men ønsker en begrensing av motorisert ferdsel av hensyn til urørt natur og de opplevelsene den byr på. SV vil derfor vurdere rammene for slik aktivitet i hvert enkelt tilfelle. 

Miljøpartiet De Grønne (MDG) v. De Grønnes 1. kandidat, Rasmus Hansson:

– De Grønne mener at motorisert ferdsel i utmark, og særlig rekreasjonskjøring, må begrenses til et nødvendig minimum. Rekreasjonskjøring med snøscooter, ATV osv. har fått for stort omfang, er i strid med et stort folkeflertalls ønsker og bør reduseres. Heliskiing, cat-skiing osv. må begrenses til allerede utbygde områder og ikke drives i utmark/ naturområder. 

Fri Flyt følger Stortingsvalget 2013. Les mer om årets valg her!

Publisert 26. august 2013 kl 08.01
Sist oppdatert 26. august 2013 kl 08.01
annonse
Relaterte artikler
annonse

Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Tore Meirik | Christian Nerdrum | Henning Reinton (magasinansvarlig)

Kommersiell leder: Alexander Hagen