Stigning: Kjem an på kvar ein startar frå!

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede. 

Farar: Nedkøyringa mot vest er utsett for både skred og utglidning.

Vegval: Tilkomsten til Djupvasshytta er skildra under Blåtinden.

Finn fleire toppturer du kan gå på Sunnmøre og Geirangerfjella her

Nedkøyring: Frå toppen kan ein velje ei moderat nedkøyring sørover mot Litledalsvatnet og vidare ned til vegen ved Djupvatnet. Men ein kan også velje langt brattare og meir krevjande nedkøyringar nordover mot Geiranger, slik som ned mot Kvanndalssætra.

Ein kan også forlenge turen frå toppen austover til Rundegga (1615 moh.), Fossfjellet (1574 moh.) eller Storbarden (1742 moh.).