Fra tidlig 80-tall har han vært en sentral del av norsk snowboard. For tiden skriver Truls Omtvedt boken om norsk snowboardhistorie, og ingen er bedre egnet til det enn han. For Truls har hatt en finger med i spillet fra den spede begynnelse og frem til i dag. 

Ser du Truls i bakken i vinter, kan du gi ham en high-five, og si takk, vel vitende om at han er en av de som har sørget for at snowboardsporten er der den er i dag.