Interessen for å gå topptur i særlig bynære skianlegg som Skimore Oslo, Varingskollen og Vassfjellet i Trondheim har vokst raskt de siste årene.  

Selv om du kan betale frivillige bidrag, har du likevel kunne benytte deg av skianlegget gratis – mot at du går opp på en oppmerket trase på feller, da.