I forkant de løpske strømprisene, sørget økonomisjefen i Skimore (AS Parks) Fredrik Stray for avtaler med strømleverandøren som skulle vise seg å være mye gunstigere enn det var mulig å forutse. 

Avtalen sikrer at anleggene under Skimore (Oslo, Drammen og Kongsberg) betaler en fastpris på strøm ut 2023.