Størrelsen er Arlbergs store fordel – men også det som gjør området krevende og risikabelt. Her fins frikjøring i alle vanskegrader, alle størrelser og alle himmelretninger. Noe er krevende og farlig men andre områder er greiere å hanskes med. Uansett må du starte forsiktig hvis du ikke er svært godt kjent eller har guide – i Arlberg skjer alvorlige ulykker i forbindelse med frikjøring hver eneste sesong. Flere av områdene er uoversiktlige ovenfra, og krever at du har sett terrenget fra nedsiden før du kjører. Det er alltid mye folk i Arlberg, og regn med at du alltid har folk både under og over deg. Nordvestlig vindretning gir de største snøfallene.

Freeride Maps har laget et kart over frikjøringsmulighetene i Arlberg, og dette gir god oversikt over mulighetene og vanskegradene.