– Og dette er altså ei merka vinterrute?

Spørsmålet vert hengande i lufta, bokstaveleg tala. Dei siste par timane har vi fylgt to skredbaner, den eine brattare enn den andre, berre avbroten av ein endå brattare travers i skog med stup under. I Noreg ville ikkje dette vore teikna inn på eit kart som vinterrute til ei hytte. Det ville nok ikkje vore teikna inn på eit kart i det heile.