Det ble utstedt om lag 400 tillatelser til utenlandske klatrere på Mount Everest i år. I tillegg er det minst like mange sherpaer. 

Jon Gangdal, Morten Rostrup og Olav Myrholt er tre mennesker med mye erfaring fra Nepal og slike situasjoner, og alle stiller seg kritisk til årets Everest-ekspedisjoner.