Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.

Farar: Orienteringsvanskar ved skodde og snødrev. Skredterreng i dei nedanfor skildra bratte nedkøyringsalternativa.

Vegval: Følg E39 frå Ørsta eller E136 frå Ålesund til Moa. Følg E39 mot Molde, men ta av inn på E136 før Vestnes mot Åndalsnes, og følg denne vegen vidare oppover Romsdalen i vel 40 km til du kjem til skilting mot Brøstet.

Ta her opp dalen og køyr til Sjurgarden (700 moh.) Frå Sjurgarden følgjer du den ubrøyta vegen til Tunga sæter i om lag 5 km. Gå no vidare inn Puttbudalen i om lag 8 km til Pyttbua (1161 moh.), der du gjerne overnattar. Turen vidare opp til Puttegga går opp sørsida av Putteggenden (1511 moh.) og fortset til høgde 1675 moh.

Derfrå følgjer ein hovudflanken til topps. Frå toppen er det ingen fjell i mils omkrins som kan hindre eit storslege utsyn. Renn no gjerne ned til Søre Skaret, der du tek på fellane att og følgjer ryggen opp til Høgstolen og vidare søraustover til Karitinden.

Se her for å finne flere flotte toppturer du kan gå i Sunnmøre og Tafjordområdet.

Nedkøyring: Du kan velje mellom ei rekkje nedkøyringar til Pyttbua frå den ovanfor skildra turen. Frå toppen av Puttegga kan ein sjølvsagt følgje same veg som du kom opp i moderat skiterreng.

Men på skredtrygge dagar kan den erfarne skiløparen køyre den bratte søraustsida direkte ned til Søre Botnavatnet og vidare ned til Pyttbua. Frå Karitinden kan ein køyre ei direkte og fin linje ned til Pyttbua.