Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.

Farar: Skredterreng i området mellom Overøybotnen og toppen. I dei brattaste partia kjem 

hellingsvinkelen opp mot 35 grader.

Vegval: Køyr eit lite stykke forbi skisenteret og parker ved biloppstillingsplassen nord for der elva Fremstegrova kjem ned. Følg lia oppover på nordsida av elva til Fremste Overøybotnen, der du tek av i brattare terreng oppover mot austryggen, som du følgjer til topps.

Nedkøyring: Følgjer du same veg nedatt, får du ei fin nedkøyring i relativt moderat terreng. På skredtrygge dagar kan den erfarne skiløparen også velje ei brattare nedkøyring frå toppen, direkte ned austsida mot Fremste Øverøybotnen og vidare ned lia.