For ti år siden oppdaget legene en hjertefeil hos Arild Andersen. En hjerteklaff hadde kollapset og gjorde det nødvendig å operere. Etter en stund forsto Arild at det var fra et fall han hadde hatt på en tidligere sykkeltur som hadde forsaket skaden. Å trene seg opp med sykling var rett og slett for tungt og lite motiverende. Da skaffet Arild seg skaffet en elektrisk sykkel, som gjorde at han igjen kunne gjøre det han elsket mest av alt – og komme seg ut i naturen. 

– El-sykkelen er faktisk helt nødvendig for meg, sier Arild som utover det er stor fan av konseptet.